Integer samenwerken

Het is belangrijk om samen te onderzoeken hoe je van transactioneel denken naar relationeel denken kan gaan.