Kennen versus kunnen: bekwaming in het leidinggeven

Kodden was al aan Nyenrode verbonden als programma-directeur van de Executive MBA. Kodden richt zich in zijn onderzoek op verdere ...