Toekomstgericht leiderschap: 'Het draait allemaal om mensen'

Op Nyenrode onderzoeken we of je zaken kunt doen als vrienden, uitgaande van principes die Aristoteles 2300 jaar geleden al formuleerde.'.